Európsky týždeň mobility 2022

Ikona

Európsky týždeň mobility

je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility, podporovaná Európskou komisiou. Cieľom kampane, ktorá prebieha každý rok od 16. - 22. septembra, je podporiť európske miestne orgány, aby zaviedli opatrenia pre udržateľnú dopravu a podporili ju, a aby vyzvali ľudí k vyskúšaniu alternatív k osobnej automobilovej doprave. Týždeň vrcholí akciou „Deň bez áut", kde zúčastnené mestá a obce vyčlenia na celý deň jednu alebo viacero oblastí výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

maskot

Od svojho prvého uvedenia v roku 2002 dosah ETM neustále rastie, a to nielen v Európe, ale na celom svete. V roku 2014 sa do kampane oficiálne zaregistrovalo celkovo 2013 miest zo 44 krajín. V roku 2014 sa v dôsledku koordinácie kampane realizovalo 8 543 stálych opatrení, predovšetkým so zameraním na infraštruktúru pre cyklistiku a pešiu chôdzu, na zlepšenie služieb verejnej dopravy, zlepšenie dopravnej dostupnosti a zvyšovanie povedomia o správaní sa podporujúcom udržateľnú dopravu.Každý z nás má na výber, akým druhom dopravy sa bude po rannom opustení svojho domova premiestňovať. To, ako vyzerajú ulice v našom meste, je výsledkom viacerých faktorov, v neposlednom rade však aj "ranného" rozhodnutia každého z nás. Zmenu môžeme urobiť sami alebo to urobí za nás príslušná samospráva, ktorá správnym nastavením podmienok a rôznych obmedzení nám poskytne primerane výhodnejšie podmienky pre našu vlastnú mobilitu.

 

MEDIÁLNI PARTNERI

EnviroportálRTVSRádio Regina

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri