Európsky týždeň mobility 2022

Ikona

Národná súťaž o Cenu ETM 2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aj tento rok vyhlasuje národnú súťaž o Cenu ETM. Organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cieľom súťaže je motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Súťaž je určená pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré sa oficiálne zapoja do európskej kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY. Do súťaže sa budú môcť prihlásiť aj organizácie (iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola, inštitúcia, samosprávny kraj a pod.), ktoré realizujú podujatia zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility v rámci témy aktuálneho ročníka kampane ETM.

Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách

  1. Aktívna samospráva
  2. Aktívny samosprávny kraj
  3. Aktívna organizácia. 
Do súťaže budú zaradené všetky subjekty, ktoré sa v zmysle Štatútu súťaže prihlásia najneskôr do 30. septembra 2022. Prihlasovanie bude spustené v druhej polovici septembra 2022, formuláre prihlášok jednotlivých kategórií na stiahnutie sa nachádzajú nižšie. Vyplnené prihlášky nie je potrebné zasielať poštou, ale spolu s potrebnými prílohami ich zasielajte emailom na etm@sazp.sk alebo prostredníctvom on-line úložiska (úschovňa, wetransfer alebo podobné).
 
Vyhodnotenie kampane ETM 2022 na Slovensku, ako aj ocenenie víťazov národnej súťaže o cenu ETM 2022 sa uskutoční v priebehu mesiaca október 2022.
 

MEDIÁLNI PARTNERI

EnviroportálRTVSRádio Regina

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri