Európsky týždeň mobility 2022

Ikona

Workshop

Súčasťou vyhodnotenia kampane Európsky týždeň mobility 2022 na Slovensku a ocenenia víťazov národnej súťaže o cenu ETM 2022, ktorý sa konal dňa 25. októbra 2022 v Banskej Bystrici, bol aj workshop, prostredníctvom ktorého sme účastníkom sprostredkovali príklady dobrej praxe pri zavádzaní opatrení a organizovaní podujatí podporujúcich udržateľnú mobilitu v našich sídlach. Počas workshopu odznelo množstvo inšpiratívnych opatrení, ale aj užitočných informácií o základných princípoch udržateľnej mobility.

Prezentácie z workshopu.

Otvorenie workshopu - Andrea Štulajterová

otvorenie workshopu

1. Udržateľná mobilita v Trnave - Peter Rozsár, mesto Trnava

01_Peter Rozsár, mesto Trnava

 

2. Udržateľné aktivity, udržateľné mesto - Petra Vráblová, mesto Trnava

02_Petra Vráblová-mesto Trnava

 

3. IDS Východ a udržateľná mobilita - Norbert Mondek, IDS Východ

03_Norbert Mondek_IDS Vychod

 

4. Základné princípy udržateľnej mobility - Vladimír Tóth, MDaV SR

04_Vladimít Róth_Ministerstvo dopravy a výstavby SR

MEDIÁLNI PARTNERI

EnviroportálRTVSRádio Regina

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri