ETM

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra.
postavickaKampaň je ideálnou príležitosťou pre samosprávy, inštitúcie, organizácie, školy a pod. otestovať nové formy čistej mobility,
zhodnotiť súčasné dopravné návyky a výzvy a pokročiť smerom k udržateľnejšej mobilite.
Témou aktuálneho ročníka kampane je LEPŠIA DOSTUPNOSŤ, mottom CESTUJME ZODPOVEDNE.

Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility,
verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení.
Na Slovensku koordinuje program kampane na národnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia.

 

Registrácia pre samosprávy
Ste samospráva a chcete prezentovať svoje postoje v prospech udržateľnej mobility, ku zlepšovaniu kvality ovzdušia a zdravia obyvateľstva? Prihláste sa do kampane ETM 2022. Do kampane, ktorá inšpiruje, motivuje, propaguje realizované aktivity a nové výzvy v prospech udržateľnej mobility. Registrácia je možná do 16. 9. 2022.

Registrácia pre inštitúcie, neziskové organizácie, školy
Chcete sa zapojiť do EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY a nie ste orgánom miestnej samosprávy? V tom prípade môžete zaregistrovať svoje PODUJATIEMOBILITY na podporu inteligentnej a udržateľnej mestskej dopravy celoročne, aj mimo týždňa 16.- 22. septembra.

MEDIÁLNI PARTNERI

EnviroportálRTVSRádio Regina

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri